Varen naar het verdronken dorp

Wie over de Beulakerwijde vaart, ziet midden op het imposante meer plotseling de contouren van een torenspits tevoorschijn komen. Het kunstwerk van stalen buizen herinnert aan de tragische geschiedenis van het verdronken dorp Beulake. Een alles verwoestende storm in de 18e eeuw liet het dorp van turfstekers onder water verdwijnen. Wanneer je door het gebied vaart, leer je de geschiedenis en het verhaal pas echt kennen.

Beulakerweide
Foto: Markting Oost

Een plek met een verhaal

Het levendige dorp Beulake ontstond in 1360 rondom de werkzaamheden van de turfstekers. Vanaf de middeleeuwen krijgt de turfwinning een nog grotere rol in het gebied. Uiteindelijk een té grote rol. De afgravingen van het veen zorgden ervoor dat smalle stukken, kwetsbare land overbleven. Dit land werd later verwoest door hevig natuurgeweld. 

Het verdronken dorp Beulake laat het verhaal van de vroegere turfstekers en de gevolgen daarvan voor het landschap als geen ander zien. De archeologische en cultuurhistorische waarde is daarom groot. Vandaag de dag liggen hier, onder het water, de fundamenten van een kerk en de restanten van een begraafplaats.

De verwoesting van de noordwesterstormen

Tijdens twee noordwesterstormen werden de gevolgen van de jarenlange vervening voor Beulake pijnlijk duidelijk. De Zuiderzeedijk brak beide keren op meerdere plaatsen door. Het binnenstromende water spoelde de ribben weg en vernielde de huizen en turfschuren. Ook de instabiele natte stukken veengrond waren niet bestand tegen de harde wind en golven. Hele stukken veenland dreven weg. 

Bij de eerste storm verdween het dorp vrijwel volledig in het water. Alleen de stenen kerk bleef nog staan. Bij de tweede grote stormvloed verdween ook deze onder water. Er was zoveel land weggeslagen dat grote delen van het gebied in veenplassen, zogenoemde wieden, waren veranderd. De grootste wiede werd vernoemd naar het verdronken dorp.

Vaarexcursies door De Wieden

Regelmatig worden er vaarexcursies naar het verdronken dorp georganiseerd voor mensen die willen genieten van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Tijdens de tocht leert de boswachter je alles over de bijzondere geschiedenis. De vaartochten vertrekken vanaf bezoekerscentrum De Wieden.

 

Ontdek alle excursies

Varen naar het verdronken dorp