Nationaal Park De Groote Peel
Vogels op het water
Nationaal Park De Groote Peel
Nationaal Park De Groote Peel - Knuppelbrug

Nationaal Park De Groote Peel

Van oerlandschap naar natuur- en vogelparadijs

Op de grens van de provincies Limburg en Noord-Brabant ligt Nationaal Park De Groote Peel. Een weids, waterrijk en stil hoogveengebied. Het is een van de weinige plekken in Nederland waar hoogveen nog voorkomt. En daardoor een gebied vol geschiedenis. Ooit vond je hier een ongerept moeras. Nu bestaat het landschap uit water, heidevelden, zandruggen, bossen, struwelen en kleine en grote waterplassen. Een hemels paradijs voor natuur- en vooral vogelliefhebbers. Ook wandelaars halen hier hun hart op. Strik dus je wandelschoenen en laat je via paden, torens en knuppelbruggen leiden door dit in het verleden zo ondoordringbare moerasgebied.

Turfwinning tekent het landschap

Halverwege de negentiende eeuw startte de grootschalige winning van veen als brandstof, ook wel turf genoemd. Voor afwatering en transport van de turf werden vaarten en kanalen gegraven. Ook particulieren staken turf, die ze met karren via deze speciale 'peelbanen' afvoerden. Iedere boer groef turf op zijn eigen of jaarlijks gepachte stukje grond. Hierdoor ontstonden er veenputten (eendagsputten) van verschillende groottes en vormen. De 'littekens' van deze turfwinning geven Nationaal Park De Groote Peel een historische dimensie én hebben variatie in het landschap aangebracht. De grote waterplassen, de kleine veenputjes, de peelbanen en -vaarten tonen de zichtbare geschiedenis van de turfwinning. Duik in het verleden en ga zelf op zoek naar de verborgen vennen.

Wetland voor vogels met internationale allure

Door de combinatie van veel water, de uitgestrektheid én rust werkt het gebied als een magneet voor vogels. Om die reden is Nationaal Park De Groote Peel een internationaal erkend 'wetland'. Een kleine honderd vogelsoorten broeden er en talloze trekvogels strijken er voor langere of kortere tijd neer in het voor- en najaar. In de open gebieden leven vele moeras- en watervogels zoals de dodaars, geoorde fuut, roerdomp, winter- en zomertaling, bruine kiekendief, waterral, nachtzwaluw, blauwborst en roodborsttapuit. Stop dus zeker een verrekijker in je tas!

Eén met de natuur

Dit prachtige oorspronkelijke hoogveenmoeras van ruim 1.400 hectare wordt niet doorkruist door autowegen, hoogspanningsleidingen of andere infrastructurele werken. Dat is in de huidige tijd zeer zeldzaam. Je voelt je één met de natuur, weg van de moderne snelle wereld.

Vogels op het water

Start bij Buitencentrum De Pelen

Hét startpunt voor een dagje uit in De Groote Peel is Buitencentrum De Pelen. Hier vind je tentoonstellingen, worden activiteiten georganiseerd en starten diverse wandelroutes. Ga bijvoorbeeld mee op Turfstekerstocht of een vroege vogelwandeling. Er is voor elk wat wils!

Alle hoogtepunten op een rij

Ga op pad met de boswachter, struin door ongerepte natuur of neem een duik in het verleden.


Op turfstekersexpeditie naar het hart van de Peel