Struinen door zeedorpenlandschap de Coepelduynen

De oude en vochtige grond van de Coepelduynen, tussen Noordwijk en Katwijk, vormt de ideale voedingsbodem voor wasplaten: kleurrijke paddenstoelen met een glimmende hoed. Dit gebied leent zich perfect om lekker rond te struinen. Er zijn twee duinvalleien en de afwisseling van duingraslanden, struwelen en bos met bijzondere planten en dieren maken dit een gevarieerd gebied om in rond te banjeren.

Om het broedseizoen heen. Tijdens het broedseizoen, tussen 15 maart en 15 augustus, is een deel van het gebied niet toegankelijk.

Uitzicht vanaf de Coepelduynen

Aardappelteelt aan de zee

De Coepelduynen is een klein maar bijzonder gebied. Het is een karakteristiek afwisselend duinlandschap dat ook wel ‘het zeedorpenlandschap’ wordt genoemd. Vroeger werden hier de netten gedroogd en legden de bewoners van de zeedorpen in de duinpannen akkers voor aardappels en weides voor het vee aan. Tegenwoordig vormen de Coepelduynen een gevarieerd natuurgebied. Met daarin veel zeldzame plantensoorten, waaronder weinig voorkomende mossen en paddenstoelen.

Het mooiste deel vind ik de Coepelduynen met zijn zandverstuiving. Daar kun je nog zien hoe de duinen ooit ontstaan zijn: door een samenspel van zand en wind. Er groeit bremraap, hondskruid, nachtsilene en ogentroost. Ik kom er vaak een ree of vos tegen.

Tim Fransen Boswachter beheer Hollands Duin

Het broedseizoen komt op de eerste plaats

De open duinen zonder struweel (een vegetatie van struiken) trekken bijzondere broedvogels aan zoals de nachtegaal en de grasmus. Het gebied is daarom beperkt toegankelijk tijdens het broedseizoen: tussen 15 maart en 15 augustus. In die periode is het fietspad aan de zeekant en de wandelroute rondom wel gewoon open voor publiek. Buiten het broedseizoen om mag je ook buiten de paden de dalen betreden. Zo blijft er elk moment in het jaar wel iets te doen of te bekijken.

Struinen door zeedorpenlandschap de Coepelduynen