Oneindig veel vogels spotten

Nationaal Park Lauwersmeer kent verschillende landschappen, met ieder een eigen, bijzondere natuur. Dat maakt het zo aanlokkelijk voor een enorme variatie aan vogels. Het hele jaar door spotten vogelaars hier zeldzame soorten zee-, wad-, weide-, water-, moeras-, bos-, struweel- en roofvogels. En er komen nog steeds nieuwe soorten bij. Maar ook de vertrouwde winter- en zomergasten, doortrekkers en standvogels stelen hier de show.

Het best te bezoeken: tijdens de vogeltrek in het voor- en najaar

Nationaal Park Lauwersmeer_vogels spotten
Nationaal Park Lauwersoog

Bijzondere natuur trekt bijzondere vogels aan

Sinds 2009 broeden in Nationaal Park Lauwersmeer zeearenden. En met succes! Deze enorme vogel, met een spanwijdte van twee meter, fungeert als icoon van het gebied. Hun leef- en foerageergebied ligt aan de zuidkant van het Lauwersmeer en is afgeschermd voor publiek. Maar er zijn genoeg andere vogelsoorten te spotten in hun eigen territorium. In de grazige delen broeden weidevogels zoals de kievit, de tureluur en de kemphaan en zie je plantenetende watervogels als de brandgans en de smient. Zeldzame moerasvogels als de rietzanger, de karekiet en de blauwborst broeden in de rietvelden. In het water zoeken duikeenden en steltlopers ijverig naar eten. Ook zijn er nieuwe soorten vogels gespot, die het bos ontdekken en op hun beurt weer bijzondere roofvogels aantrekken.

Activiteitencentrum Lauwersnest
Foto: Claudia en Clément

Bij het begin beginnen

Het startpunt voor een bezoek aan Nationaal park Lauwersmeer is het Activiteitencentrum Lauwersnest. Hier vind je uiteenlopende informatie over het gebied en kun je de geheimen van de nacht ontrafelen. Met een paar stappen sta je vanaf het Lauwersnest middenin de natuur en zijn er allerlei routes die je kunt volgen. Wees dus niet bang om  het nest te verlaten, er is van alles te zien en te beleven.

Weet waar je moet zoeken

Zoveel soorten vogels, maar waar kun je ze zien? Voor watervogels en weidevogels als de kievit, grutto en scholekster ga je naar de Bantpolder. Ook duizenden ganzen strijken daar in de winter neer. De graslanden, moerassen, rietvelden en watervlaktes in de Kollumerwaard trekken vooral grauwe ganzen en roofvogels zoals buizerds, torenvalken en kiekendieven aan. Wie weet zie je ook een zilverreiger in of bij het water staan. In het slikgebied de Ezumakeeg kun je de grauwe franjepoot, de grauwe gors, de gestreepte strandloper en misschien zelfs wel de zeearend spotten. Klim op de observatietoren in het Ballastplaatbos of bezoek een van de vogelkijkhutten zoals Roodkeelplasje en Jaap Deensgat. De kans is groot dat je daar vele vogelsoorten in alle rust van dichtbij kunt bekijken.

Nationaal Park Lauwersmeer_reuzenstern

Luister naar de Vogelspotcast

Je beleeft Nationaal Park Lauwersmeer op een heel andere manier als je naar de speciale Lauwersmeer editie van de Vogelspotcast luistert. Zet aflevering 19 aan, maak de wandeling met de bijbehorende kaart en luister aandachtig naar de vogelverhalen. Misschien zie je wel de vogel vliegen die in je oren wordt omschreven!

Oneindig veel vogels spotten