Een historierijk polderlandschap doorkruisen

Den Haag, Wassenaar, Leidschendam, Voorschoten: ze zijn bijna aan elkaar vastgegroeid. Bijna, want in het midden ligt beschermd natuurgebiedde Duivenvoordse en Veenzijdse Polder. Het is een cultuurhistorisch juweeltje met hakhoutbossen uit de Middeleeuwen, rivieren en het Achterbos. Een wild en ruig bos met slootjes, een drassige bodem en veel omgevallen bomen. Het doorkruisen van een polderlandschap als deze is stiekem verplichte kost als je zoekt naar het Nederlandse gevoel van openheid en ruimte.

Delen van de Duivenvoordse Polder zijn tijdens het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) niet toegankelijk.

Nationaal Park Hollandse Duinen - Duivenvoordse en Veenzijdse polder - Laarzenpad

Bronvermelding: Lenny van Leeuwen/Staatsbosbeheer

Over sloten en omgevallen bomen

Het Achterbos, plaatselijk beter bekend als het Laarzenpad, is een wild bos met een drassige ondergrond die soms drassiger is dan het lijkt. Niet voor niets hebben ze het pad vernoemd naar een waterdicht schoeisel, trek ze vooral ook aan!

De ontwikkeling van dit bos is grotendeels overgelaten aan de natuur zelf, bewust. Met de slootjes kriskras door de bomen en de omgevallen stammen heeft het Achterbos een mysterieus voorkomen. Het is een plek waar weide- en watervogels ongehinderd kunnen rusten, broeden en foerageren. Vanaf de rand van het bos heb je een prachtig uitzicht over het hele weidegebied en zie je in de verte de contouren van Den Haag. Een bijzonder contrast in combinatie met deze historische natuur.

Placeholder

Kasteel Duivenvoorde

Het gebied wordt omzoomd door enkele fraaie landgoederen en boerderijen. Kasteel Duivenvoorde is één van de oudste kastelen van de provincie Zuid-Holland en wordt al in 1226 genoemd. Het kasteel en adellijk landgoed om het kasteel heen is een bezoek zeker waard.

Een historierijk polderlandschap doorkruisen