Ontdek de vogels van de Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen in Nationaal Park Nieuw Land is hét moerasgebied om een dagje te komen vogelen, letterlijk. Het hele jaar door kijk je je ogen uit. Van roofvogelsoorten als de bruine kiekendief, torenvalk, havik en boomvalk. Tot water- en broedvogels als de brilduiker, nonnetjes, witgatjes en oeverlopers. En de kans is groot dat je ze tegenkomt. Stop dus snel een verrekijker in de tas en spotten maar!
Nationaal Park Nieuw Land_Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen zijn onder vogelaars vooral geroemd om de broedende Zeearenden die zich vaak laten zien. Het gebied staat bekend ook om de najaarstrek. Veel soorten vogels komen naar het moeras om uit te rusten, waarna ze hun tocht naar het zuiden hervatten. Tegelijkertijd komen er ook genoeg vogels om te overwinteren. Duizenden smienten en wintertalingen verblijven in het gebied. Een hele bijzondere gewaarwording.

In het voorjaar is er vanuit het riet zang te horen van blauwborsten en sprinkhaanzangers en als je geluk hebt hoor je de Wielewaal. ‘s Zomers kun je leuke broedvogels als de Steltkluut en Lepelaar volop tegenkomen.

En dit is zeker nog niet alles! Het gehele jaar kun je een ontzettend veel verschillende vogelsoorten spotten, zoals ijsvogels, matkopen, cetti's zangers, roerdompen, baardmannetjes en nog veel meer…

Tijdsduur
4 uur
Locatie
Oostvaardersplassen