Meer deltabeleving met nieuwe Vogelboulevard Hellegat-Ventjager

Als je in Nationaal Park NLDelta vanaf de Haringvlietbrug en de Volkerakdam naar Goeree-Overflakkee rijdt, kom je langs een prachtig stuk deltanatuur. Hier liggen de natuurgebieden Hellegatsplaten en Ventjagersplaten, die tot voor kort moeilijk te bezoeken waren. Met de komst van de nieuwe Vogelboulevard in het voorjaar van 2019 is dit veranderd.
Twee Steltkluten in het water
Foto: Tjibbe Hunnik

Op de Vogelboulevard bevinden zich vier vogelkijkhutten en een uitkijktoren. Je kunt hier ongestoord het hele jaar door vogels observeren en genieten van de vogelrijkdom van de Hellegats- en Ventjagersplaten. De vogelkijkhutten kun je ongezien bereiken doordat er wilgenschermen langs de toegangsroute zijn geplaatst. Vogels kunnen zo ongestoord hun gang gaan aan de rand van het Haringvliet. Je kunt er de kluut, lepelaar, zwartkopmeeuw en visarend zien; maar ook watervogels, roofvogels, steltlopers en rietvogels. Op de uitkijktoren heb je zelfs kans om de grote zeearend te zien.

Ooit waren de Hellegats- en Ventjagersplaten een aaneengesloten natuurgebied. Door de aanleg van dammen in het kader van de Deltawerken veranderde die situatie. De Hellegatsplaten vielen droog in 1987 na aanleg van de Philipsdam. De combinatie van brak en zoet bodemwater, natte en droge klei en droog zand, en begrazing door heckrunderen en paarden zorgt voor een halfopen en gevarieerd landschap. Bos en struweel, riet, ruigte, grazige delen en open water wisselen elkaar af. Ieder jaar broeden honderden kokmeeuwen in het gebied. Steeds vaker wordt hier ook de zeearend gezien. Het wachten is op het eerste succesvolle broedpaar.